Prohlášení přístupnosti

Prohlášení přístupnosti

Dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Drevene-Chatky.cz, popis používaných nestandardních formátů a kontakt na technického správce webu.

Webová prezentace Drevene-Chatky.cz je vytvořena tak, aby splnila pravidla tvorby přístupného webu.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.


Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:


Kontakt na majitele webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu majitele webu - stav.sam@seznam.cz.